Jodiumstatus 1 urinetest

59,95

Meer informatie over jodium in urine

Algemene informatie

Al het jodium wat het lichaam nodig heeft moet uit de voeding komen. Voedsel van het land bevat van nature (in de meeste streken van de wereld) weinig tot zeer weinig jodium, omdat de grond weinig jodium bevat. De zee bevat kleine hoeveelheden jodium en de dieren en planten die in zee leven zijn in staat relatief grote hoeveelheden jodium op te nemen en te concentreren (algen, zeewier, zeevis).

Het is algemeen bekend dat jodium noodzakelijk is voor de vorming van schildklierhormonen (T2, T3 en T4). Deze hormonen zijn nodig voor metabole processen, voortplanting en een goede groei en ontwikkeling van het zenuwstelsel.

Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat jodium meer functies heeft in het lichaam dan alleen voor de aanmaak van schildklierhormoon. Bij langdurig mild of matig jodium tekort treden er ook klachten en ziekten op, die niet gerelateerd zijn aan de schildklierfunctie. De jodium inname is niet voor iedereen voldoende. Dit vanwege het verlaagde gehalte jodium in bakkerszout, maar ook vanwege het verminder de gebruik van zout en gebruik van andere soorten zout (bijvoorbeeld zeezout) waar (nagenoeg) geen jodium is zit en vanwege lagere consumptie van brood.

Aandachtspunten bij het afnemen van de test
Als het lichaam voldoende jodium heeft wordt het niet gebruikte jodium voor 90% uitgescheiden in de urine. Voor dit onderzoek is het noodzakelijk om een portie ochtendurine op te vangen. In de ochtendurine is de concentratie ongeveer 40% lager dan in de avond. Met een portie ochtendurine wordt daarom eerder een eventueel tekort aangetoond. De persoon hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Rapportagetijd
Na ontvangst van het urinemonster in het laboratorium van Hessels+Grob duurt het doorgaans 5-8 werkdagen voordat u het resultaat (per mail) toegestuurd krijgt.

Optimale waarden
Recente wetenschappelijke publicaties geven een optimale jodiumexcretie van 150 – 500 nmol jodium/mmol kreatinine.

De WHO (World Health organisation) heeft een ondergrenswaarde vastgesteld van 100 nmol jodium/mmol kreatinine, terwijl er bij een waarde van < 20 nmol jodium/mmol kreatinine sprake is van ernstig tekort. Volgens de WHO is een jodiumuitscheiding van 300 nmol jodium/mmol kreatinine een veilige bovengrens.

Interpretatie resultaat
De concentratie van jodium in urine wordt gedeeld door de kreatinineconcentratie en uitgedrukt in nmol jodium/mmol kreatinine. Kreatinine is een stof die vrijkomt bij het spiermetabolisme. De nieren verwijderen kreatinine uit het bloed en dit komt dan in de urine terecht. Bij sterk verdunde of sterk geconcentreerde urine worden foutief te lage of te hoge waarden gecorrigeerd door rekening te houden met het kreatininegehalte van de urine. Dit is een zeer gebruikelijke methode voor metingen in urine.

Uit eigen onderzoek van Hessels+Grob blijkt dat bij ca. 70% van de volwassen mensen een te laag jodium in de ochtendurine (< 150 nmol jodium/mmol kreatinine) aantoonbaar is.

Wanneer is een (her)bepaling van Jodium zinvol?
Na het starten met jodiumsuppletie vinden er een aantal adaptatieprocessen plaats in het lichaam waarbij na enige tijd een nieuw evenwicht wordt bereikt. Daarnaast bestaat er bij een individu een variatie in opname en uitscheiding van jodium die optreedt in de loop van de tijd. Om deze redenen is (her)bepaling van de jodiumstatus pas na minimaal zes maanden zinvol.

Let op: het wordt afgeraden om urine in het weekend en op feestdagen af te nemen. Indien dit niet anders kan, pas op maandag versturen en het monster in de tussentijd in de koelkast bewaren (niet langer dan 3 dagen).

Wanneer u Jodium suppleert kan dit de uitslag van de test beïnvloeden.

Categorie:

Extra informatie

Testmateriaal

U ontvangt het nodige testmateriaal binnen 2 werkdagen thuisgestuurd.
Na afname van de urine volgens de bijgesloten instruktie stuurt u de test in bijgeleverde envelop naar het laboratorium.

Reageren mag :-)

Loading Facebook Comments ...

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *